Cara Mendapatkan Rumah Mesra Rakyat (RMR)

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik #20krumah #rmr #psnr #kkpg TUJUAN PROGRAM

Cara Mendapatkan Rumah Mesra Rakyat (RMR), Program ini dibuat untuk membantu mereka yang berpenghasilan di bawah RM 3.000 yang tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah bobrok(Usang) tetapi memiliki tanah untuk membangun rumah mereka sendiri yang sempurna dan nyaman.KELAYAKAN PEMOHON

 1. waranegara Malaysia.
 2. Pelamar harus berusia 18 tahun atau lebih.
 3. Pendapatan bulanan seluruh rumah tidak melebihi RM3,000.
 4. Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah dan/atau memiliki rumah yang bobrok/tidak sempurna.
 5. Tanah/lokasi yang diusulkan harus sesuai dan bebas dari pungutan/pembatasan/pembatasan di atasnya. Jika pemohon bukan pemilik tanah, pemohon harus mendapatkan izin dari pemilik tanah yang diusulkan.
 6. Luas tanah tidak kurang dari 3.600 kps (tergantung desain).
 7. Tunduk pada alokasi keuangan.


Peringatan :


Bagi pemohon dari Semenanjung yang berumur 42 tahun ke atas, pemohon kedua yang berumur antara 18-42 tahun diperlukan.
Bagi pemohon dari Sabah, Sarawak dan wilayah pulau yang berumur lebih 38 tahun, pemohon kedua berumur antara 18-38 tahun diperlukan.

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik #20krumah #rmr #psnr #kkpg

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik #20krumah #rmr #psnr #kkpg

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik #20krumah #rmr #psnr #kkpg

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik #20krumah #rmr #psnr #kkpg

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik #20krumah #rmr #psnr #kkpg

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik #20krumah #rmr #psnr #kkpg


DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 1. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkenaan).
 2. Salinan kad pengenalan tuan tanah.
 3. Salinan kad pengenalan pemohon kedua (jika berkaitan).
 4. Salinan geran hakmilik tanah terbaru dan sijil carian rasmi dari Pejabat Tanah yang terbaru
 5. Slip gaji terkini (3 bulan) / surat akuan sumpah pendapatan / surat pengesahan pendapatan pemohon / pemohon kedua*.
 6. Surat akuan sumpah / surat pengesahan tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang usang*.
 7. Surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah.
 8. Salinan sijil nikah pemohon.
 9. Borang laporan tapak bergambar.

Peringatan:

 • Surat kelulusan pendapatan / tidak memiliki rumah / memiliki rumah usang perlu disahkan melalui Penghulu / Ketua Kampung / Pekerja Profesional Kelas A.
 • SPNB berhak mendapatkan dokumen tambahan tertakluk kepada keperluan dari semasa ke semasa.
 • Format Surat Akuan Bersumpah dan Borang Lawatan Tapak Bergambar disediakan oleh SPNB.
 • Keperluan kedua pemohon adalah untuk tujuan pengambilan insurans (pinjaman) dan mewakili pemohon (jika perlu) bagi tujuan pembayaran bulanan.


CARA MEMOHON


Langkah 1: Layari https://rmr.spnbonline.com.my/

Langkah 2: KLIK PENDAFTARAN BARU, Isi Borang Pendaftaran Log Masuk yang lengkap

Langkah 3: TERIMA ID LOGIN DAN KATA LALUAN, Kata laluan akan dihantar kepada pemohon

Langkah 4: LOG MASUK KE HALAMAN UTAMA, Gunakan ID log masuk (e-mel) dan kata laluan yang disediakan untuk memulakan aplikasi RMR

Langkah 5: ISI BORANG DALAM TALIAN, Isikan maklumat ke dalam sistem

Langkah 6: SELESAI ISI BORANG DALAM TALIAN, Klik selesaikan borang pendaftaran dan cetak borang tersebut

Langkah 7 : MAJUKAN BORANG DAN DOKUMEN KE SPNB, Majukan borang dan dokumen kepada Pegawai Cawangan SPNB yang berhampiran

Langkah 8: TONTON DAN PENILAIAN OLEH SPNB, Maklumkan jawapan dalam tempoh 3 bulan dan pengijazahan tertakluk kepada peruntukan tahunan

#CaraMendapatkanRumahMesraRakyat(RMR) #rumahmurah #momohon #rumahmampumilik
#20krumah #rmr #psnr #kkpg

Post a Comment

0 Comments