Permohonan I-Biaya Rumah Mampu Milik B40 2022

#keluargamalaysia #b40 #m40 #ibiaya #kwsp #kwsp #kwspinfo #kwsp10k #iakaun #tuntutanrakyat #ikhas #permohonan #tarikhbayaran #pm #menterikewangan #bkm #bantuantunai #bkmfasa1 #oneoff #tuntutanrakyat
*Refresh sekiranya banyak iklan keluar

#keluargamalaysia #b40 #m40 #ibiaya #kwsp #kwsp #kwspinfo #kwsp10k #iakaun #tuntutanrakyat #ikhas #permohonan #tarikhbayaran #pm #menterikewangan #bkm #bantuantunai #bkmfasa1 #oneoff #tuntutanrakyat


Ingin memiliki rumah sendiri? Manfaatkan pelbagai skim pembiayaan di bawah insiatif i-Biaya.⠀
Inisiatif ini merangkumi program seperti Skim Rumah Pertamaku (SRP) melalui Cagamas SRP Berhad, Skim Jaminan Kredit Perumahan di bawah Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP), serta Skim Rent to Own (RTO) yang dilaksanakan oleh Perbadanan Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA). ⠀
Sejak SRP dilancarkan sehinggalah Februari tahun ini, hampir 67,000 isi rumah telah berjaya memiliki rumah idaman pertama mereka. SRP telah membantu mereka dengan nilai pembiayaan berjumlah RM14.8 bilion, dengan mana 91% terdiri daripada golongan B40, manakala dari segi umur, 92% adalah golongan berumur 35 tahun dan ke bawah.⠀
Tahun ini, SRP dijangka akan memanfaatkan 25,000 pemohon di kalangan golongan B40 dan M40, dengan anggaran nilai pembiayaan sebanyak RM5.9 bilion.⠀

Saya berharap lebih ramai #KeluargaMalaysia akan mampu mencapai idaman memiliki rumah sendiri, InsyaAllah.

Diperkenalkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) di bawah Home Ownership Programme (HOPE) iaitu Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya).i-Biaya inisiatif di bawah HOPE yang diperkenalkan ialah sebagai usaha untuk meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia.Inisiatif ini dijangka mampu meningkatkan pemilik rumah terutamanya mereka dalam golongan B40, M40 dan pekerja sektor tidak formal.Tambahan pula, inisiatif ini adalah sebagai langkah untuk menyokong sasaran penyediaan sebanyak 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025.

#keluargamalaysia #b40 #m40 #ibiaya #kwsp #kwsp #kwspinfo #kwsp10k #iakaun #tuntutanrakyat #ikhas #permohonan #tarikhbayaran #pm #menterikewangan #bkm #bantuantunai #bkmfasa1 #oneoff #tuntutanrakyat

Peranan i-Biaya


Terdapat 3 peranan utama inisiatif ini iaitu untuk:

  1. Menyediakan pembiayaan bagi yang berhadapan dengan masalah akses kepada pembiayaan perumahan.

  2. Menyediakan jaminan kepada pembeli rumah pertama.

  3. Menyediakan khidmat nasihat/konsultasi/kaunseling dalam pengurusan kredit.Skim Pembiayaan Yang Ditawarkan


Terdapat 3 skim pembiayaan yang ditawarkan menerusi inisiatif ini iaitu:

i) Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)


SKJP adalah skim yang membantu pembeli rumah pertama daripada golongan tidak berpendapatan tetap mendapat pembiayaan perumahan.ii) Skim Rumah Pertamaku (SRP)


SRP adalah skim yang membantu pembeli rumah pertama dalam kalangan M40 dan B40 untuk memiliki sebuah rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan.iii) Skim Sewa-Untuk-Milik (RTO)


Skim RTO merupakan skim pemilikan perumahan berkonsepkan sewa beli dan skim ini terbuka untuk semua unit PR1MA sedia ada.Cara Memohon


Untuk memohon ketiga-tiga skim tersebut, sila ikuti langkah-langkah berikut:

i) Permohonan SJKP


1. Bakal peminjam mengenal pasti kediaman yang dikehendaki.

2. Selepas itu, buat permohonan dan serahkan dokumen berkaitan kepada institusi kewangan yang terlibat.

3. Bank menilai dan menyemak permohonan peminjam dan menghantar permohonan ke SJKP bagi jaminan perlindungan.

4. SJKP menyemak permohonan dan menyediakan jaminan perlindungan (jika memenuhi kriteria yang ditetapkan).

5. Institusi kewangan mengemukakan surat tawaran (LO) kepada pelanggan setelah berjaya mendapatkan jaminan SJKP.

6. Peminjam menerima LO dan mempunyai rumah idaman mereka selepas institusi kewangan mengeluarkan pembiayaan.

#keluargamalaysia #b40 #m40 #ibiaya #kwsp #kwsp #kwspinfo #kwsp10k #iakaun #tuntutanrakyat #ikhas #permohonan #tarikhbayaran #pm #menterikewangan #bkm #bantuantunai #bkmfasa1 #oneoff #tuntutanrakyat

ii) Permohonan SRP


1. Pemohon mencari rumah idaman dan mereka perlu mendapatkan dokumen berkaitan seperti draf perjanjian jual beli/resit bayaran tempatan dan lain-lain.

2. Semak kelayakan pembiayaan rumah di bawah SRP menerusi https://srp.com.my/bm/eligibility-criteria.

3. Sediakan dokumen sokongan seperti slip gaji dan penyata.

4. Hantar permohonan pembiayaan perumahan SRP ke cawangan bank-bank yang terlibat.

#keluargamalaysia #b40 #m40 #ibiaya #kwsp #kwsp #kwspinfo #kwsp10k #iakaun #tuntutanrakyat #ikhas #permohonan #tarikhbayaran #pm #menterikewangan #bkm #bantuantunai #bkmfasa1 #oneoff #tuntutanrakyat

iii) Permohonan RTO


1. Buat akaun di https://www.prima.my.

2. Unit pemilihan OTP sedia ada akan dikeluarkan.

3. Pemohon mula membuat permohonan skim RTO bersama Maybank.

4. Wakil Maybank akan menghubungi pemohon dan memproses permohonan tersebut.

5. Maybank akan mengeluarkan keputusan permohonan skim RTO kepada pemohon.

6. Perjanjian disediakan untuk ditandatangani.

7. Pemohon akan menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA antara pemohon dan PR1MA dan perjanjian Skim RTO antara pemohon dan Maybank.

8. Pemohon menerima kunci rumah daripada PR1MA.


#keluargamalaysia #b40 #m40 #ibiaya #kwsp #kwsp #kwspinfo #kwsp10k #iakaun #tuntutanrakyat #ikhas #permohonan #tarikhbayaran #pm #menterikewangan #bkm #bantuantunai #bkmfasa1 #oneoff #tuntutanrakyat

Maklumat Lanjut


Maklumat lanjut mengenai i-Biaya, layari laman web https://www.kpkt.gov.my/.

*Refresh sekiranya banyak iklan keluar
Telegram Rasmi Bantuan Kerajaan👇https://t.me/kerjaohkerja
i-Biaya : Skim Pembiayaan Perumahan & Cara Permohonan 2022 - Info Awam
BERITA BAIK! KERAJAAN UMUM INISIATIF i-BIAYA
Manfaatkan pelbagai skim pembiayaan di bawah insiatif i-Biaya
i-Biaya : 3 Skim Pembiayaan Perumahan & Cara Permohonan
i-Biaya : Inisiatif Skim Pembiayaan Perumahan Malaysia
i-Biaya: Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia Untuk B40, M40 
Permohonan i-Biaya : Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia
Carian mengenai topik i-biaya | Astro Awani
Permohonan I-Biaya Rumah Mampu Milik B40 2022

Post a Comment

0 Comments